2. İş Hakkında Feragat Sorunu – III | Gazi TV

2. İş Hakkında Feragat Sorunu – III

Bu haber 26 Mart 2013 - 13:59 'de eklendi ve 6 views kez görüntülendi.
2. İş Hakkında Feragat Sorunu – III

Şehit ailelerine tanınan 2. iş hakkının kullanımına yönelik olarak “feragat hakkı”nın tanınmaması nedeni ile bir çok Şehit yetimi kardeşimiz mağdur oldu. Çanakkale Şehit Aileleri Derneği Genel Sekreteri Sn. Gökhan UZ’un yapmış olduğu açıklamada 18 Mart Şehitler gününde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN’e sorun iletildiğinde Bakan hanım, bu hususta çalışma yapıldığını ve Şehit yetimlerinin mağduriyetinin çözümlenmesi için ellerinden geleni yapacağını ilettiğini bildirdi.

   2. İş hakkına ilişkin Şehit yetimlerinin yaşadığı sorunun çözümlenebilmesi için ya “feragat hakkı” tanınmalıdır ya da Şehit yetimlerinin hepsine bu iş hakkı tanınmalıdır. Feragat hakkının uygulamada bazı sorunları beraberinde getirdiği gerekçesi ile bu hak tanınmıyor ise Şehit yetimlerinin hepsine iş hakkının tanınması Şehitlerimizin yetimlerine vefa borcunun bir ifadesi olacaktır. Umarız iş hakkı sorunu yakın zamanda çözümlenir, biz de bunun müjdesini buradan sizlerle paylaşırız. Saygılarımızla.

———————————————————————————————

    DİLEKÇE ÖRNEĞİ: 

 

 

 

    Sayın   ……………….     ……………………,

 

 

 

 

   Malumunuz üzere 6353 sayılı yasa ile 3713 s.k.’da yapılan değişiklik ile Şehit ailelerine 2. iş hakkı tanınmıştır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki; Şehit ailelerine tanınan 2. iş hakkına yönelik olarak bu hakkın kullanımında halen çok ciddi sorunlar bulunmaktadır. İş hakkı için başvuru yapan bir Şehit çocuğu kardeşimiz başvurusunun reddedildiğini ve dava açmak için avukata gittiğinde kendisine yapılan bilgilendirmede idarenin iş başvurusuna takip eden ilk 60 gün sonunda yanıt vermediğinden zımnen reddettiği (Zımni Ret Kararı) ve müteakip 60 günü de geçirdiğinden (toplam 120 gün) dolayı dava açamayacağı iletilmiştir.

 

   2. iş hakkına ilişkin atamaların yapılmaya başlamasına vesile olan uygulama yönetmeliğinin  aralık ayında yayımlanarak yürürlüğe girmesine ve uygulama yönetmeliğinden 4 ay önce müracaat edilmiş olması nedeni ile dava zaman aşımı süresinin geçtiğinden bahisle yargı yoluna gidilemiyor olması oldukça düşündürücüdür. Ayrıca zamanaşımı süresinin geçmemiş olması durumunda da yasa ile verilen bir hakkın kullanılabilmesi için Şehit yetimlerinin mahkeme kapılarında hakkını aramasına neden olmak ne derece doğrudur?

 

   Ayrıca mevcut 2. İş hakkı kanunu ve uygulama yönetmeliğini değerlendirdiğimizde;

 

   2. iş hakkını düzenleyen 6353 sayılı yasanın 76. maddesi ile getirilen düzenleme aşağıdaki gibidir;

 

   MADDE 76 – 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan “%1” ibaresi “%2” şeklinde, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

   a) Görevleri sona ermiş olsa bile 21 inci maddede belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularından veya 21 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ya da ikinci fıkrası kapsamındakilerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşi bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veyaçocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin,

 

   Yukarıda geçen “bulunmaması durumunda” ifadesini yönetmeliği yapanlar “hayatta olmaması” anlamında anlamışlar ve hak sahibi sayılmayacak olanları ise şu şekilde sıralamışlardır;

 

  – Eğitim durumu

  – Sabıka durumu

  – Zihinsel engellilik durumu

  – Memuriyet yaş haddini aşmış olması

  – Kamuda memur, sürekli işçi ya da sözleşmeli personel olarak çalışması

 

 

   Yukarıda bahsedilen haller mevcut ise bu kişilerin hak sahibi sayılmayacağı belirtilmiştir. Yukarıda sayılan hususların dışında örneğin Şehidin kardeşi 60 yaşında olsa bile hak sahibi kabul edilerek, hakkını kullanmak istemese bile Şehit yetimine hakkından feragat edememektedir. 

 

   Burada yönetmelikte “memuriyet yaş haddi” ifadesi de aslında B grubu kadrolarda yaş sınırı olmamasına ilişkin düzenlemeyi göz ardı etmiş olup, azami çalışma süresi olan 65 yaş baz alındığından 64 yaşındaki bir amcaya sen hak sahibisin bu iş hakkından yeğenin (Şehit yetimi) faydalanamaz denilmektedir. Ayrıca ilkokul mezunu olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı uygulamada ileride okuryazarlık belgesi alabilme ihtimali olduğundan hak sahibidir diyerek iş hakkının Şehidin yetimi tarafından kullanılması imkanı kısıtlanmaktadır. B Grubu kadrolarda memuriyet yaş haddi mevcut olmadığından yönetmeliğin ilgili maddesi de havada kalmaktadır.

 

   Asıl problem şu ki; İş hakkını kullanmak için uygulama yönetmeliği çıkmadan aylar öncesinden (kanun yürürlüğe girdikten sonra) başvuruları alan idare 2. İş hakkına ilişkin atamaları uygulama yönetmeliğinden sonra yapmaya başlamıştır. İş başvurusu olumsuz olan Şehit yetimi kardeşlerimiz konuyu yargıya taşımak istediklerine karşılarına 120 günlük hak düşürücü zaman aşımı süresi çıkmaktadır. Peki iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Şehit yetimlerine yargı yolu zaman aşımı nedeni ile kapanırsa bu hususta ne yapacaklar? AHİM’e mi (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) gidecekler?

 

   Şehit ailelerine verilen 2. İş hakkına ilişkin feragat sorununun bir an önce çözümlenmesi en büyük dileğimizdir. İş hakkının kullanımında “feragat hakkı” tanınmalı ve bu hakkın kullanılmak istenmemesi durumunda zorla sen hak sahibisin kullanacaksan sen kullan, hakkından feragat edemezsin denmemelidir. Ya da Şehit yetimi iş hakkını kullanabilmek için 62 yaşında okuryazarlığı olmayan halasının 65 yaşına gelmesini beklemek zorunda bırakılmamalıdır.

 

   Bu kapsamda Şehit ailelerine tanınan 2. iş hakkının kullanımında var olan bu sorunların bir kanun ya da yönetmelik değişikliği ile çözümlenmesi en büyük dileğimdir. Feragat hakkının tanınarak ya da Şehit yetimlerinin hepsine iş hakkı tanınması sureti ile bu sorunun çözümlenmesine katkılarınızı bekliyor, Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağınıza gönülden inanıyoruz. Şimdiden yapacağınız en ufak katkı için Allah sizden razı olsun.

 

   Saygılarımla,

 

 

                                                                                                    Adı Soyadı/İmza

 

————————————————————————————————–

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sn. Fatma ŞAHİN’e mail göndermeniz halinde mutlaka gönderiniz dikkate alınacaktır. Mailler dikkatle incelenerek yanıt verilmektedir. 

fsahintbmm@gmail.com

fsahin@fatmasahin.net

 Sn. Fatma ŞAHİN’in Twitter ve facebook hesabından da sorunları iletebilirsiniz; 

Twitter http://twitter.com/fatmasahingm

Facebook http://facebook.com/FatmaSahinPage

 Sn. Fatma ŞAHİN’in resmi internet sitesi iletişim bölümünden de mesaj gönderebilirsiniz;http://www.fatmasahin.net/tr/html/83/Iletisim

 Yeni İçişleri Bakanımız Sn. Muammer GÜLER’e Aşağıdaki Linkten Göndereceğiniz Mesajlar, dikkatle okunmakta ve incelenmektedir;http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_bakanamesaj.aspx

 Cumhurbaşkanına yazın bölümünden mesajınızı iletmeniz halinde atılan mesajlar Sn. Cumhurbaşkanımıza iletilmektedir;http://www.tccb.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin

 

MHP Genel Başkanı Sn. Devlet BAHÇELİ’ye aşağıdaki irtibat bilgilerinden mesajınızı iletebilirsiniz;Mail Adresi: devlet.bahceli@tbmm.gov.tr

Faks: 0 312 420 52 48

 CHP Genel Başkanı Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU’na aşağıdaki irtibat bilgilerinden mesajınızı iletebilirsiniz;Mail Adresi: kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr

Faks:  0 312 207 40 39

 Memurlar.net internet sitesi yönetimine haber yapılması için talebinizi aşağıdaki mail adresinden iletebilirsiniz;memurlar@gmail.com

 Bazı haber ajansları, gazete ve haber sitesilerinin mail adresleri aşağıda sunulmuştur;myilmaz@aa.com.tr

anayurtgazetesi@gmail.com

portal@cumhuriyet.com.tr

funda.ozkan@aksam.com.tr

haberkritik@gmail.com

haber@ortadogugazetesi.net

bilgi@haberiniz.org

i.guney@cihan.com.tr

ktopcu@aa.com.tr

yenisesdergisi@hotmail.com

timedergisi@hotmail.com

nsavas@cumhuriyet.com.tr

pinar.aydinli@reuters.com

yeniakit@gmail.com

ankarayenicag@hotmail.com

 Bulunduğunuz ilin Milletvekillerine telefonla talebinizi iletmeniz ya da faks göndermeniz de çok ciddi bir etki yapacaktır;

  

 *** Milletvekillerinin faks ve telefon numaralarına il bazında ulaşmak için tıklayınız>>>

 

*** Milletvekillerinin faks ve telefon numaralarına tek listede ulaşmak için tıklayınız>>>


Yorumlar

Yorumlar